top of page

Samuel Lee, theoloog des Vaderlands, bezoekt 11 januari Groninger aardbevingsslachtoffers.


Persbericht

Op 11 januari zal Theoloog des Vaderlands, Samuel Lee met een kleine delegatie vanuit de Amsterdamse migrantengemeenschap Groningen bezoeken. In de avond is er een open bijeenkomst waarin hij in gesprek gaat met Mark de Jager, student aan de universiteit van Groningen en dit jaar verkozen tot jonge theoloog des vaderlands. De avond vindt plaats in de Destiny Church, Koningsweg 48, Groningen vanaf 19.00 uur.

De missie van deze dag is mensen te ontmoeten en bemoedigen en daarbij aandacht te vragen voor de problematiek en omstandigheden van gedupeerde Groningers.

De 49-jarige doctor in de theologie noemt zichzelf een onafhankelijke pinksterman. Hij wordt geprezen om zijn vermogen bruggen te bouwen tussen traditionele kerken en migrantenkerken.

Lee zei in zijn eerste toespraak als Theoloog des Vaderlands: “Ik hoop een theoloog te zijn van de mensen en voor de mensen. Vanuit de boekenkast naar de straat, waar mensen lachen en huilen, waar recht is, dat te prijzen en waar onrecht is, dat te bestrijden.

Daar wil ik zijn, daar wil ik een theoloog voor zijn, theoloog der straten!”

En juist hierin ziet Samuel Lee een rol voor hem weggelegd in Groningen, om mensen te ontmoeten en te bemoedigen in de machteloosheid en het onrecht dat zij ervaren. Onrecht dat hij vergelijkt met de problemen rondom olie in de Niger-delta. De problemen zijn misschien anders, maar het beeld en de beleving is vergelijkbaar.

De dag wordt afgesloten met een ontmoeting met de Jonge Theoloog des Vaderlands, Mark de Jager. U wordt uitgenodigd om het gesprek tussen Lee en De Jonge bij te wonen dat zal gaan over Groningen, de aardbeving problematiek en natuurlijk theologie.

Plaats: Destiny Church, Koningsweg 48, Groningen

Datum en tijd: 11 januari vanaf 19:00

Personalia:

Samuel Lee is voorganger van een grotendeels Afrikaanse kerk in Amsterdam, werkzaam bij de Vrije Universiteit bij het Centrum voor Migratie Theologie en hij is oprichter en directeur van de Foundation Academy of Amsterdam.

Mark de Jager studeert theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen.

===========================================================================

Niet voor publicatie:

Voor vragen en verdere informatie: Klaas Boer klaas@curios.coach T. 0645444949

THIRD-Corrections3-Lee-Japanese-Woman-Christianity (dragged).jpg
9789043534307-verlangen-naar-een-nieuw-c
Screenshot 2020-09-24 at 10.41.20.png
bottom of page