top of page

Persbericht: Lancering noodfonds migranten kerken


Kort geleden schreef ik een blog over de impact van Corona crisis op de migranten kerken. (zie hier) Ik ben blij en dankbaar dat er gehoor word gegeven aan mijn oproep. Hieronder persbericht over het initiatief Samen kerk is Samen Sterk.

---

Persbericht: Lancering Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk

25 maart 2020

Een gelegenheidscoalitie voor en door migrantenkerken in Nederland lanceert vandaag het Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk. Zij luiden hiermee de noodklok: er zijn momenteel naar schatting tientallen migrantenkerken die door het coronavirus in de problemen komen. Zij dreigen door de coronacrisis hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.

Dat is een groot probleem, want uit alle onderzoek blijkt hoe belangrijk de bijdrage aan de samenleving is die migrantenkerken leveren. Zij bereiken juist ook mensen die door officiele instanties niet bereikt worden. En juist in deze onzekere tijden kunnen deze mensen de steun van hun gemeenschap zo goed gebruiken.

Hoe komt dit?

Eén oorzaak van het probleem is dat mensen niet meer naar de kerk kunnen of komen. Hierdoor vervallen de collectes, het voornaamste inkomen van de kerken. Tegelijkertijd lopen voor sommige kerken de vaste lasten wel gewoon door. Hierdoor lopen ze betalingsachterstanden op. Ze dreigen hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.

Een tweede oorzaak is dat veel mensen de impact van de coronacrisis merken in hun inkomen. Sommige gemeenschappen bevinden zich al in een sociaal-economisch kwetsbare positie, en de economische klappen komen bij hen nog harder aan. De eerste voorbeelden van mensen die ontslagen worden of geen werk meer hebben, kondigen zich al aan. Zonder inkomen kunnen ze ook geen geld geven aan de kerk. En zonder inkomen kan een kerk ook niet haar gemeenteleden helpen die nu in de problemen raken. Diaconale ondersteuning komt hierdoor in de knel.

We bidden voor eenheid en solidariteit in het lichaam van Christus, juist in tijden dat wij of onze gemeenschappen het moeilijk hebben! Juist de kwetsbaarsten in onze samenleving worden nu extra hard geraakt. Als kerken willen wij er voor hen kunnen zijn.

Wat kunnen mensen doen?

  1. Men kan een bijdrage overmaken aan SOFAK. SOFAK is een fonds dat migrantenkerken financieel ondersteunt. Alle inkomsten worden door ons op eerlijke wijze verdeeld onder die migrantenkerken die het meeste in nood zitten. 100% van uw bijdrage komt ten goede aan deze doelgroep. Het bankrekeningnummer is NL24 INGB 0001 0263 33, graag onder vermelding van 'noodfonds'.

  2. Verhuurt je kerk of organisatie een gebouw aan een migrantenkerk? Betoon de komende maanden alsjeblieft coulance met het innen van de huur.

  3. Kijk ook als kerken naar elkaar om: gaat het goed? Kunnen we iets voor elkaar betekenen? Zijn er gemeenteleden in de problemen die we kunnen helpen? Juist nu kan samenwerking op diaconaal vlak hard nodig zijn!

  4. Men kan zich als kerk aanmelden om gekoppeld te worden aan een migrantenkerk in nood. In wederzijds overleg wordt gekeken wat men voor elkaar kan betekenen. Aanmelden kan via info@sofak.nl.

  5. Deel deze oproep in uw netwerk!

Van wie is dit initiatief?

Het noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk is een gezamenlijk initiatief van onderstaande betrokkenen.

Meer informatie: zie www.steunkerken.nu, of neem contact op met Madelon Grant via info@sofak.nl of 06 33788164.

Dit initiatief wordt gesteund en mede gedragen door:

Samuel Lee (Theoloog des Vaderlands)

Madelon Grant (voorzitter SOFAK)

Rhoinde Mijnals-Doth (voorzitter SKIN)

Karin de Schipper-Visser (directeur SKIN-Rotterdam)

Moses Alagbe (voorzitter PCC)

THIRD-Corrections3-Lee-Japanese-Woman-Christianity (dragged).jpg
9789043534307-verlangen-naar-een-nieuw-c
Screenshot 2020-09-24 at 10.41.20.png
bottom of page