top of page

Mijn verlanglijst voor een Christendom van liefde en hoop


Men vraagt mij vaak: “wat is je droom of verlangen voor het Christendom?” Het nieuwe jaar is begonnen en ik wil mijn grote droom wel met jullie delen: het stiekeme verlangen naar een vernieuwd Christendom. Waarom stiekem? Omdat ik ook denk: “Wie ben ik eigenlijk? Ik ben maar een gewone man, niet een grote theoloog, maar wel een dromer die al 25 jaar met mensen omgaat die aan de rand van de samenleving staan en meeleeft met hun pijn.”

Ik verlang met al mijn hart naar een Christendom dat

 1. Binnen al haar verscheidenheid bereid is met elkaar samen te werken, elkaar te accepteren ondanks alle verschillen.

 2. Gelooft in de dialoog met hen die anders denken, geloven, zonder eigen identiteit en overtuigingen te verliezen.

 3. Oprecht en werkelijk gelooft dat de onvoorwaardelijke liefde wordt geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest, wat het grootste teken is van vervuld zijn door de Heilige Geest.

 4. Het Goede Nieuws deelt met anderen, maar op een liefdevolle manier en niet uit arrogantie en met een “wij-weten-het-beter-dan-jij-houding…”.

 5. Gelooft dat tekenen en wonderen vandaag de dag nog steeds mogelijk zijn, maar deze niet verheffen boven de nederigheid en de boodschap van Jezus Christus.

 6. Een Christendom die tegen het commercialiseren van het Evangelie is. Evangelie is geen product maar Goed Nieuws.

 7. Zich bezighoudt met gerechtigheid en het welzijn van de armen, de onderdrukten, de wezen, de weduwen en de immigranten.

 8. De mensenrechten van anderen verdedigt en beschermt, ongeacht hun religie, geloof of overtuiging en geaardheid.

 9. Geen enkele vorm tolereert van angst-theologie en manipulatie in de naam van de Heilige Geest of Jezus om rijkdom te verwerven.

 10. Gelooft in de Bijbel, maar misbruik en manipulatieve vormen van prediken en citeren uit de Schriften verwerpt.

 11. Een Christendom dat weigert de Bijbel te gebruiken om mensen genadeloos te veroordelen.

 12. Een Christendom dat zich uit tegen iedere vorm van racisme, discriminatie en onrecht, beginnend binnen de eigen gelederen.

 13. Ervoor kiest om bruggenbouwers en vredemakers te zijn tussen de Joden en de Palestijnen, tussen Joden, Moslims en Christenen.

 14. Andere culturen respecteert, evenals andere religies, maar tegelijkertijd een kritische houding kan aannemen ten aanzien van de diverse onmenselijke praktijken die binnen deze culturen/religies bestaan, ook binnen het Christendom zelf.

 15. Vecht tegen de heksenjacht op mensen met een LHBT-achtergrond. In plaats van haat te preken, ervoor te kiezen om hen lief te hebben en hen als naasten te behandelen.

 16. Zich bezighoudt met het milieu en de zorg voor de schepping.

 17. Gelooft dat de wereld is gemaakt uit liefde (Creatio ex Amore) en de schepping zelf is een geschreven testament van God.

 18. Gelooft dat leiderschap dienstbaar is aan de mensheid en aan het lichaam van Christus (gemeenschap van gelovigen), d.w.z. dat leiders moeten dienen in plaats van te worden bediend. Ze moeten opofferen in plaats van opoffering te eisen. Leiderschap moet gebaseerd zijn op liefde en oprechte betrokkenheid en niet op rang en titels.

 19. Traditionele kerken of georganiseerde religies respecteert, maar gelooft dat de kerk bestaat uit mensen en hun relatie met Jezus Christus/God en met elkaar.

 20. Een Christendom dat gelooft dat de kerk geen “gebouw” is, maar een manifestatie van Gods liefde voor de naaste.

Misschien ben ik naïef, en denken jullie “maar dit gebeurt toch al?” Ik hoop van wel. In ieder geval heb ik zelf een lange weg te gaan. Ik blijf altijd onderweg in mijn reis met Christus.

THIRD-Corrections3-Lee-Japanese-Woman-Christianity (dragged).jpg
9789043534307-verlangen-naar-een-nieuw-c
Screenshot 2020-09-24 at 10.41.20.png
bottom of page