top of page

Mgr. Dr. Gerard de Korte over mijn boek "De Bijbel in de Bijlmer"


Terecht schrijft Dr. Samuel Lee in zijn boek De bijbel in de Bijlmer dat alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op deze aarde geen blijvende woonplaats. In de vroege Kerk zag men de christen als een mens onderweg ( in via) totdat hij thuis komt in het vaderland (in patria). In deze studie worden grote Bijbelse figuren zoals Abraham, Jacob, Jozef, Ruth en Daniël beschreven als migranten. Hun portretten worden geflankeerd door interviews met hedendaagse migranten die in de Amsterdamse Bijlmer een nieuw bestaan proberen op te bouwen.

Samuel Lee is een evangelisch christen met een grote oecumenische openheid

Naar schatting wonen 1 miljoen migrantenchristenen in ons land. Mensen die vaak leven in moeilijke omstandigheden en in hun geloof een bron van troost en inspiratie vinden. Juist de verhalen uit de Bijbel kunnen migranten bemoedigen. De auteur zelf is een migrant uit het Midden Oosten. Enkele keren mocht ik hem ontmoeten als een evangelisch christen met een grote oecumenische openheid.


Het boek van Dr. Lee kan hopelijk bruggen slaan tussen christenen die hier geboren zijn en migrantenchristenen. Niet altijd immers lopen die contacten soepel. Het besef dat wij vanuit dezelfde Schepper willen leven, kan reserves tegenover elkaar wegnemen. Onder de migranten zijn ook veel rooms-katholieken. In mijn Bisdom van ’s-Hertogenbosch denk ik aan Poolse arbeiders maar ook aan expats in de brainport Eindhoven. Vaak mensen met een diep geloof die autochtone katholieken een hart onder de riem kunnen steken.


Alles bijeen kan ik dit boek aanbevelen voor christenen die leven vanuit verschillende culturele en kerkelijke tradities. Wij kunnen elkaar verrijken met onze verschillende geloofservaringen.


Mgr. Dr. Gerard de Korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch


Comments


THIRD-Corrections3-Lee-Japanese-Woman-Christianity (dragged).jpg
9789043534307-verlangen-naar-een-nieuw-c
Screenshot 2020-09-24 at 10.41.20.png
bottom of page