top of page

Onze kerk heeft steun nodig!Lieve vrienden:


Namens onze kerk, Jesus Christ Foundation ---zou ik u om financiële steun willen vragen. De afgelopen 26 jaar ben ik predikant geweest van deze levendige migrantenkerk, met mensen uit de Filippijnen, Ghana, Nigeria, Suriname, Antillen en zelfs een klein aantal Nederlandse broeders en zusters.


In de afgelopen 26 jaar speelden we als migrantenkerk een essentiële maatschappelijke rol op het gebied van sociale rechtvaardigheid:


  • De JCF-kerk mobiliseerde huispersoneel migranten (migrant domestic workers) voor meer gelijkheid en rechten, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.

  • De JCF-kerk kwam op voor de rechten van vluchtelingen, staatloze immigranten

  • De JCF-kerk was tegen racisme, gendergelijkheid en de inclusie van alle mensen

  • Vanuit JCF kerk ook opgericht, Foundation Academy of Amsterdam die laag budget en zelfs gratis onderwijs in theologie, missie, mensenrechten en sociale wetenschappen biedt.

Missiewijs JCF kerk:


  • Vooral gevestigd in het Midden-Oosten, zoals Libanon, of in Cyprus en de Filippijnen.

  • We hebben meer dan 100 vrouwelijke leiders opgeleid, en ongeveer 15 vrouwen zijn tot predikant gewijd binnen onze kerken, wat de balans tussen mannelijke en vrouwelijke pastors 50/50 maakt.


Momenteel staat onze kerk vanwege de coronacrisis voor een zware uitdaging. Onze kerk en vele kerken, Nederlandse kerken en migrantenkerken zijn allemaal getroffen door deze verschrikkelijke pandemie. Als het niet was vanwege de steun van organisaties, stichtingen, individuele vrienden, familie buiten onze kerk en onze eigen kerkfamilie, zouden we tot nu toe kunnen overleven. Speciale dank ook aan Samen Kerk = Samen Sterk voor het steunen van ons in deze periodes, die ons echt hielpen te overleven.


Bovendien, als migrantenpastor, sloot mijn persoonlijke overtuiging voor persoonlijke verantwoordelijkheid jegens de samenleving, ook al kan ze met 30 mensen kerk, onze fysieke diensten vanaf oktober. Dit is een keuze van onze kerk om niet de grenzen op te zoeken van overheids- en gezondheidsmaatregelen, maar om online samen te komen. Gedurende de week ondersteunen we elkaar natuurlijk, dus onze pastorale zorg gaat gewoon door.


Onze 26 jaar oude kerk met zoveel impact in de samenleving, zonder zelfs maar externe steun in het verleden, loopt nu in gevaar. Als we geen steun van buitenaf krijgen, zullen we het misschien niet overleven tot maart / april 2021. Daarom heb ik geen keus om moedig financiële hulp te zoeken. Daarom, als u, of de organisatie, het bedrijf of de kerk, de mogelijkheid heeft om ons financieel te steunen, zullen we u zeer dankbaar zijn. Misschien kun je jezelf niet helpen, maar misschien ken je iemand die kan helpen.

Als u financieel niet kunt helpen, worden uw gebeden natuurlijk zeer op prijs gesteld.

Bij voorbaat wens ik u een gezegende kersttijd toe, en ik hoop dat alles goed zal komen voor ons, voor u en iedereen in ons land, Nederland en de rest van de wereld.


In verbondenheid,


Ds. Samuel Lee

Namens Jesus Christ Foundation KerkFinanciële informatie

Stg. Jezus Christus Foundation

ANBI / RSN / Fiscaal nummer 808589428

Bankrekening nummer: IBAN: NL74 INGB 0000 1199 38


Bezoek voor informatie onze website www.jcfchurch.com of stuur een e-mail naar onze beheerder: mevrouw Matulay jcfwe@hotmail.com


THIRD-Corrections3-Lee-Japanese-Woman-Christianity (dragged).jpg
9789043534307-verlangen-naar-een-nieuw-c
Screenshot 2020-09-24 at 10.41.20.png
bottom of page